Idag

23° / 16°
4 m/s

Imorgon

25° / 12°
4 m/s

Sunday

23° / 14°
3 m/s

Medlemskap

Mervärden i ditt medlemskap

Vad får du mer i ditt medlemskap?

 • Ett medlemskap i en klubb med god ekonomi och professionell klubbledning
 • Tillgång till en fin hamnanläggning, som du själv blir delägare i
 • Välskötta, trygga båt- och bilplatser, såväl sommar som vinter
 • Tankanläggning med bensin och diesel
 • Fina gräsytor med bord och bänkar
 • Vatten och el vid samtliga bryggor
 • Slogbod med grillplats
 • Barnvänlig badplats
 • Klubbstuga med kök, kyl, frys, toaletter, dusch och tv
 • Tillgång till klubbön med brygga
 • Gott kamratskap
 • Tidningen Båtliv (5 nr/år)
Tidningen Båtliv, en av fördelarna med ditt medlemskap

Ansökan om medlemskap

Ladda ner ansökningsblanketten och skriv ut, blanketten finns i både pdf och excel och du hittar dem på sidan Fil- & dokumentbank.
Den utskrivna blanketten fylls sedan i och skickas till båtplatsansvarig.

Det är viktigt att din ansökan är fullständigt ifylld så att vi kan behandla den.

När vi fått din ansökan beslutar vi om ditt medlemskap. Har du även ansökt om båtplats undersöker vi om det finns en plats som passar dina behov och återkommer till dig.

Nycklar

Klubben har ett digitalt nyckelsystem, som medlem har du möjlighet att kvittera ut en nyckel som ger tillträde till grind, klubbstuga och bom vid ramp. Du kan då även få ditt mobiltelefonnummer sparat i nyckelsystemet vilket gör att du kan öppna grinden genom att ringa ett telefonsamtal.

Var och en ansvarar för sina gäster i hamnen, men ett krav är att man själv är på plats!

Den som missbrukar “telefonöppningen” genom att till exempel ringa och släppa in obehöriga utan att själv vara på plats riskerar att få sin möjlighet till telefonöppning borttagen, alternativt uteslutning ur klubben.

Nycklarna kan aktiveras / inaktiveras utan tillgång till den enskildes nyckel vilket innebär t.ex att uteblivna medlemsavgifter kan resultera i att nyckeln blir obrukbar.

För att kvittera ut en nyckel kontaktar du nyckelansvarig.

Gemensamma arbetsdagar

Som medlem har du både rättigheter och skyldigheter. Eftersom alla medlemmar ansvarar för och “äger” Stabergs Båtklubb så måste alla också bidra med sin egen arbetsinsats för att utveckla och bibehålla vår båthamn i den standard vi vill ha den. Detta innebär att vi, under våren och eventuellt på hösten har en såkallad städdag.

Då är tanken att vi under trevliga former träffas och utför de uppgifter som vår anläggningsansvarige väljer, allt ifrån brygganläggning och markplanering till rustning av vår klubbstuga m.m.

Anläggningsansvarig

Åke Larsson

072-711 27 50

ake.larsson@stabergsbatklubb.se

Vaktschema

Vi har, under säsongen, ett vaktschema fördelat på samtliga båtplatser. Detta då vi har ständig bevakning kvällar och nätter. Alla medlemmar med någon form av plats i hamnen är skyldig att fullgöra två vaktnätter per säsong. Du bokar dina vaktnätter i BAS (Båtunionens Administrativa System). Om du går ett pass tillsammans med familjemedlem så har familjen fullgjort sin vakt.

För att gå vakt måste man vara medlem eller familjemedlem, detta för att omfattas av klubbens försäkringar.

Den som uteblir/inte bokar vakt blir debiterad enligt fastställd taxa 1500 kronor, detta ska inte ses som ett sätt att betala för att slippa sin vakt – Vi behöver alla hjälpas åt med våra ideella krafter!

Har man särskilda skäl som innebär att man inte kan genomföra en vaktnatt så sökes dispens hos styrelsen.

Vaktansvarig

Marcus Jonsson

0730-887919

Adressändring?

Har du bytt din adress, telefonnummer, e-post m.m. behöver du omgående uppdatera oss med de nya uppgifterna eftersom vi har behov av att hålla vårt medlemsregister aktuellt. Du kan antingen ändra dina uppgifter själv i medlemsregistret på BAS (Båtunionens Administrativa System) eller fylla i en adressändringsblankett och lämna till båtplatsansvarige. Blanketten finns i både pdf och excel och du hittar dem på sidan Fil- & dokumentbank.

Fakturafrågor

Du kan se dina fakturor i BAS (se sidan BAS för beskrivning). Eventuella frågor hänvisas till klubbens kassör.

Klubbholmen / Klubbön

Klubbholmen hittar du mellan Lilla björnö och Björnungarna. Här finns dass och grillplats.

Eldning får endast ske vid den iordningställda grillplatsen. Respektera eventuella eldningsförbud! Information om eldningsförbud finns på Falu Kommuns hemsida och Räddningstjänsten Dala Mitts hemsida.

När du lägger till, tänk på att det är många som vill få plats kring bryggan.

Var och en tar med sitt eget skräp från ön!

Klubbholmsansvarig

Jonas Eriksson

070-325 04 96

Årsmöte

Årsmötet hålls årligen senast under mars och är klubbens högsta beslutande organ.
På årsmötet har du som medlem möjlighet att uttrycka din åsikt kring, och vara delaktig i de beslut som fattas.

Kallelse till årsmötet meddelas senast fyra veckor innan mötet.
Motioner och ärenden till årsmötet lämnas till styrelsen senast tre veckor innan utsatt datum.
Motioner, propositioner, verksamhetsplan och budget meddelas senast en vecka i förväg.

Urträde

Om medlem avser lämna klubben är vi tacksamma om detta meddelas kassören och att nyckeln återlämnas till nyckelansvarig.

Plusgiro

Plusgiro till klubben är 640 15 78-7

Informationen uppdaterades senast 2022-01-31