Idag

21° / 4°
3 m/s

Imorgon

23° / 8°
4 m/s

Thursday

24° / 10°
5 m/s

Hamnområdet sommartid, 15/6 – 15/9

Vårt arbete med att utveckla och förbättra i hamnen går vidare. Det vi har som riktlinje och mål är kortfattat ”ett trivsamt hamnområde med bra funktionalitet”.
I år lägger vi fokus på att få struktur och ordning på uppställning av vagnar och annan förvaring på land.

Det återstår en del markarbete längs staketet. De högar med sten som ligger och väntar på att köras ut på piren är de sista. Efter att det är gjort ska området snyggas till och gräs sås vid badstranden.

Vidare kommer det att jämnas ut efter behov på vagnparkeringsområdena. När detta arbete görs kan vi komma att behöva flytta på vagnar (låsta vagnar kopplas med stropp). Kom ihåg att surra eventuellt materiel som förvaras på vagnen. Det här innebär att ni kanske inte hittar vagnen där ni ställde den. Hoppas ni har överseende med det.

Vi följer rubrik 8 i våra regler.

Förra året infördes möjligheten att ha en ”Sjösättningsplats”. Det innebär att man i stället för bryggplats har båten på vagn, och sjösätter då den ska användas. Området bakom stora båthuset är reserverat för detta, och ska ses som lika privat som en bryggplats (sjösättningsplatsvagnar har speciell märkning). Se vad som gäller för detta under rubrik 7 i våra regler.

Nu ser vi fram mot vårvärmen och liv och rörelse i hamnen!

Vi ses! /Styrelsen

”Svart på vitt”

  • Vagnar parkeras längs med staketet.
  • De stora husbåtsvagnarna samt vaggor står mot staketet i norra änden.
  • Plattan används vid tillfällig uppställning för service och liknande.
  • Området bakom stora båthuset är reserverat för båtar/vagnar som har Sjösättningsplats.
  • Parkeringsplatser för bilar är oförändrat.
  • Båtar som har dispens att stå på land placeras på stora grusplanen vid grinden.
Skiss över ytor i hamnen
Informationen uppdaterades senast 2023-05-05