Idag

22° / 20°
4 m/s

Imorgon

28° / 14°
5 m/s

Thursday

29° / 18°
5 m/s

Miljö & Säkerhet

Miljö

Stabergs Båtklubb värnar om miljön med en frisk sjö och en fräsch hamn, vi har därför inrett ett miljöskåp för hantering av vårt avfall. Det är viktigt att alla följer de regler vi har, både för att ta vårt miljöansvar men också för att hålla nere kostnaderna för avfallshantering.

I miljöskåpet finns separata fat för:

 • Lösningsmedel, bensin och diesel
 • Glykol
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Trasor

Utanför skåpet finns en grå batterilåda att ställa utbytta båtbatterier i.
Inget annat får förekomma i miljöstationen, övrigt avfall tas med hem eller till en avfallsanläggning!

Hjälp till med att hålla vår båthamn snygg och trevlig.

Om du har frågor om något eller idéer om hur vi ska bli bättre på miljön i klubben är du välkommen att ta kontakt med miljöansvarig.

Miljöansvarig

Håkan Fors

070-648 83 13

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter i Hamnen

Vid brand

 1. Rädda
  Rädda först personer som är i fara – men utsätt dig inte för risker.
 2. Varna
  Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 3. Larma
  Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 4. Släck
  Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare eller vattenslang och rikta mot eldens bas – inte mot lågorna.

Brandsläckare finns vid macken och i klubbstugan.
Vattenslangar hänger vid bryggor.

Om en båt brinner, minska risken för skador på andra båtar genom att lossa förtöjningarna på intilliggande båtar och skjut ut dessa.
Gå inte ombord på en båt som brinner!

Vid dåligt väder, storm eller hård vind

 1. Sätt på dig flytväst
 2. Kontrollera och eventuellt åtgärda förtöjningar
 3. Om risk finns att båtar, bryggor eller annat skadats, kontakta hamnkapten eller vaktansvarig som kan kalla på ytterligare hjälp

Att tänka på vid tankning av båten

 • Före tankning ska motorn stängas av
 • Släck ev. kylskåpslåga, fotogenkök eller annan låga, även i slutna förbränningssystem
 • Under hela tankningen skall påfyllningspistolen hållas i kontakt mot påfyllningsbeslaget så att gnista inte kan uppstå genom elektrostatisk uppladdning
  VARNING!
  Elektrostatisk uppladdning kan ske genom den spänning som uppstår när en bränslestråle faller fritt.
  Fallhöjd bränslestråle:
  • 40 cm – 2000 volt
  • 80 cm – 3000 volt
  • 100 cm – 7000 volt
  • 135 cm – 10 000 volt
 • Lösa bränslekärl, t ex utbordartankar. Dessa ska aldrig fyllas på ombord, de skall fyllas på brygga eller bensinponton för att förhindra att bensingaser hamnar inuti båten
 • Bränsle skall bara förvaras i för ändamålet godkända kärl. Tänk på att många kärl bara är godkända för bränsleförvaring under begränsad tid.
 • Tänk på att kallt bränsle från cistern vid en bensinstation expanderar kraftigt i värmen en varm sommardag, fyll därför inte tanken full
 • Om tratt används skall den vara av metall

Instruktion för toatömningsanläggningen

 1. Ta bort locket på båtens däcksanslutning
 2. Rulla ut slangen utan att släpa munstycket på backen
 3. Anslut munstycket till båtens anslutning
 4. Öppna munstyckets kran (ventil)
 5. Tryck på pumpstationens startknapp
 6. Pumpen går nu automatiskt i 3 minuter (sugtid)
 7. Tömningsprocessen kan övervakas genom inspektionsglaset i pumphandtaget
 8. Genom att trycka på pumpstationens stoppknapp är det möjligt att avbryta processen före tidens utgång, observera då att tiden nollställs och tömningen kan endast återstartas genom att återigen trycka på startknappen för en ny 3-minytersperiod

Efter tömning

 1. Stäng munstyckets kran (ventil)
 2. Rulla upp slangen på pumpstationens slanghållare utan att släpa pumpmunstycket på backen
 3. Sätt tillbaka locket på båtens däcksanslutning

Lycka till!

Genom att utnyttja denna möjlighet till toatömning hjälper du till i miljöarbetet för att bevara Runn som en ren och fin rekreationskälla för alla även i framtiden!

Informationen uppdaterades senast 2020-08-07