Idag

7° / -1°
4 m/s

Imorgon

7° / -2°
3 m/s

Thursday

5° / -1°
4 m/s

Avgifter

Av årsmötet fastställda avgifter (exklusive eventuella tillkommande skatter)

Medlemsavgift
Huvudsaklig medlem
Inkluderar tidningen Båtliv. Pris per år
400kr
Familjemedlem
Tillgängligt för samtliga namngivna på samma adress. Pris per år
200kr
Juniormedlem 0-18 år
Tillgängligt för samtliga namngivna på samma adress. Pris per år.
100kr
Registerhållningsavgift
Kö till bryggplats
Pris per år
100kr
Kö till båtplats under tak
Pris per år
100kr
Båtplatsavgift
Engångsavgift för ny bryggplats
1500kr
Brygga A, B och D
Pris per säsong
1500kr
Brygga C
Platser med 7 m bommar. Pris per säsong
1700kr
Brygga C
Platser med 8m bommar. Pris per säsong
1800kr
Kajplats
Pris per säsong
1800kr
Kajplats
Bred plats. Pris per säsong
1900kr
Kantplatsavgift
Pris per säsong
1050kr
Plats i viken för småbåtar
Pris per säsong
750kr
Vinteruppställning
Uppställning av båt i hamnen utomhus
Tillägg för båt utan bryggplats. Pris per säsong
1000kr
Uppställning av båt i hamnen utomhus
Båt med bryggplats. Pris per säsong
200kr
Takplats
Delat fack vid logen. Pris per säsong
850kr
Takplats
Delat fack norra taket. Pris per säsong
950kr
Takplats
Eget fack. Pris per säsong
1600kr
Takplats
Stort eget fack. Pris per säsong
1800kr
Sommaruppställning
Uppställning av båt i hamnen
Pris per säsong, avgiften dubbleras varje år. För båtar som trailas i och ur sjön, samt de som står i kö för båtplats undantas fördubblingsregeln.
1000kr
Gästhamn
Max två veckor
Pris per vecka
300kr
Max två veckor
Pris per dygn
50kr
Sjösättning / Upptagning
Med lastmaskin
500kr
Flytt inom området
Vagnar, Båtar m.m.
Halva sjösättingsavgiften
250kr
Parkering
Reserverad plats under tak sommartid
Gäller från 15 juni. Pris per säsong
300kr
Husvagnsplats
Husvagnsplats i hamnen
Max 2st. 10A uttag för el. Pris per säsong. Elkostnad tillkommer
3000kr
Tillfällig uppställning av husvagn på husvagnsparkeringen
Utan el. Max 2 veckor. Pris per vecka
300kr
Tillfällig uppställning av husvagn på husvagnsparkeringen
Utan el. Max 2 veckor. Pris per dygn
50kr
Nyckelavgift
Nya nyckelsystemet
350kr
Återställning av spärrad nyckel
100kr
Vaktavgift
Debitering för utebliven vaktnatt
Båtägare med båt eller annan egendom inom hamnområdet (i sjön eller på land) skall göra 2 st vaktnätter per säsong. Gör dina tvåvaktnätter och slipp den extra avgiften.
1500kr
Debitering för utebliven vaktnatt år 2
3000kr
Förseningsavgift
Påminnelseavgift
Vid försent betald faktura från båtklubben
300kr
Informationen uppdaterades senast 2023-12-11