Väder Kniva


Avgifter

AV ÅRSMÖTET FASTSTÄLLDA AVGIFTER ( EXKLUSIVE EV. TILLK. SKATTER )
Medlemsavgift
   
Inkluderar tidningen Båtliv 300:-

Familjemedlemsavgift
   
Medlemskap för samtliga namngivna på samma adress 150:-

Engångsavgift
   
För ny bryggplats 1250:-

Sjösättning / Upptagning
   
Sjösättning / Upptagning med Lastmaskin 500:-

Vinteruppställning
   
Av båt i hamnen utomhus (Båt utan bryggplats) 600:-
Av båt i hamnen utomhus (Båt med bryggplats) 100:-

Nyckelavgift
   
Nya nyckelsystemet 350:-
Återställning av spärrad nyckel 100:-

Vaktavgift
   
Vid utebliven vaktnatt tillkommer en avgift/natt på
Båtägare med båt eller annan egendom inom hamnområdet (i sjön eller på land) skall göra 2 st vaktnätter.
Gör dina tvåvaktnätter och slipp den extra avgiften.
1500:-
Utebliven vaktnatt år 2 3000:-

Parkering
   
Under tak sommartid (Gäller från 15 Juni) 150:-

Husvagnsplats
   
Per år och max. 2 st (10A uttag för el ) Elkostnad tillkommer 1350:-
Tillfällig uppställning av husvagn på husvagnsparkeringen utan elström i max. 2 veckor. Pris/vecka 300:-
Tillfällig uppställning av husvagn på husvagnsparkeringen utan elström i max. 2 veckor. Pris/dygn 50:-

Registerhållningsavgift
   
Kö till bryggplats /år 100:-
Kö till båtplats under tak /år 100:-

Takplats vinterförvaring
   
Delade fack vid logen 650:-
Delat fack norra taket 750:-
Eget fack 1400:-
Stort eget fack 1600:-

Båtplatsavgift
   
Brygga A 1200:-
Brygga B och D 1200:-
Brygga C platser med 7 m bommar 1400:-
Båtplatser vid Kajer och Brygga C med 8m bommar 1500:-
Båtplatser vid Kajer med bred plats 1600:-
Kantplatsavgift 750:-
Plats i viken för småbåtar 450:-

Gästhamn
   
max. två veckor. Pris/vecka 300:-
max. två veckor. Pris/dygn 50:-

Juniormedlem
   
0-18 år: Medlemskap för samtliga namngivna på samma adress 100:-

Sommaruppställning
   
Av båt i hamnen 350:-

Förseningsavgift
   
Vid för sent betald faktura från båtklubben 300:-

   
0:-
0:-
0:-

Flytt inom området
   
Vagnar, Båtar m.m. Halva sjösättingsavgiften 250:-RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699