Väder Kniva


Hamnen

Klubbhuset
Klubbhuset ligger mitt i båthamnen där det finns en samlingslokal med tv, radio och en läskedryckskyl. I köket finns det kyl, frys, spis och en microvågsugn. Här kan du fixa mat eller fika.

Dusch och Toaletter finns i klubbstugan.

Tömningsstation för båttoaletter
2011 anlade Stabergs Båtklubb i egen regi en toatömningsanläggning där alla som har behov att tömma sin toatank är välkomna att göra detta.
Anläggningen finns längst in i hamnen vid gamla tankbryggan.
År 2015 kommer en lag som säger att det måste finnas en sådan anläggning i hamnen, vilket innebär att Stabergs Båtklubb på ett föredömligt sätt redan ordnat den detaljen. Sedan är det upp till varje enskild båtägare att tänka på miljön och utnyttja vår förnämliga anläggning.
Även du vill väl ha en ren och fin sjö för rekreation, bad och friluftsliv.


Gästplatser
Gästplatser finns utmärkta på ändarna av våra bryggor, här kan du som gäst i hamnen lägga till tillfälligt.
En mastkran för av och påmastning finns längs stranden mellan B och C-bryggan, djupet är c:a 2 meter längs bryggan.

Bensinmack
Här kan du tanka Diesel o Bensin Vår mack arrenderas av Dalviks Kvarn och du behöver ett speciellt kort från Dalviks kvarn för att tanka. Betalning sker på faktura.

Andra bekvämligheter
  • El-uttag och vatten finns på våra kajer och bryggor.
  • Parkeringsplatser finns på markerade platser i hamnen.
  • På olika platser i hamnen finns det bord utplacerade.
  • Det finns en slogbod med grill. Inget går upp mot att sitta i eftermiddags-solen och blicka ut över hamnen och dess pulserande båtliv.


Öppet i hamnen
Under båtsäsongen hålles gång-grinden öppen dagtid alla dagar från den allmänna sjösättningen till upptagningsdatum med kran.
Låses av vakten kl 20.00.
Stora grinden SKALL alltid vara stängd pga. stöld/inbrotts risken.

Hastighet i hamnen
Max 10 km/ tim inom hamnområdet

Hastighet utanför hamnen
Tänk på att köra lugnt å försiktig till och från hamnen då det kan damma väldigt åt
våra grannar och att vägen kan bli dålig.

Telefon till klubbstugan
023-77 12 03RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699