Väder Kniva


Nyheter om sjön Runn

Miljönämnden om förslag ang bebyggelse och strand på Bergviks mark Stabergs udde.

Noteras kan att strandremsan som Bergvik äger idag är ytterst liten,c:a 120 meter fördelat på var sida om en friköpt tomt.
Dessa strandbitar gick inte att sälja då Stora sålde ut tomterna på 80-talet.Anledningen var att tomterna var i stort sett värdelösa bestående av stora klippblock.
Det är dessa stenbröten som Miljönämnden vill värna.


.Saxat från Falu Kuriren..
Några "bör" byttes mot "ska" när miljönämnden sa sitt om det planerade bostadsområdet i Stabergsviken.

Hållbart ska det vara, och så måste man skaffa sig koll på naturvärdena, anser politikerna.

Bergvik skog vill anlägga ett bostadsområde vid Runns östra strand, nordväst om Staberg. Nu är detaljplaneprogrammet ute på remissrunda.

Miljönämndens politiker diskuterade vid onsdagens möte, och gick på tjänstemännens förslag med ett par förändringar.

Att området ska anpassas så att det är lämpligt för exploatering ur hållbarhetsperspektiv, det är grundläggande, anser miljöpolitikerna, som också vill att bebyggelsen smälta in i terrängen. En bedömning av naturvärdena i området saknas i planen, och miljönämnden tvivlar på att det går att fixa en badplats utan alltför stora ingrepp i miljön. Nämnden tycker också att båtplatser bör anlägga inom hamnen som redan finns.

_______________________________________________________________


.Naturreservatet vid de norra öarna....
Nedanstående är del av beslutet, förslaget med 5 knops fartbegränsning i Pilsundet gick aldrig igenom, även förslaget om förbud mot snöscoter på isen fick inget gehör.

Vad som oroar oss inom båtlivet är etapp2, nästa steg i reservatbildningen som inbegriper privatägda öar och fortsatta försök att begränsa båtlivet med ytterligare förbud för motordrivna farkoster.

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet

3 § Det är förbjudet inom naturreservatet att
  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block
  2. skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
  3. gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar
  4. att framföra båt eller annan vattenfarkost inom vattenzon markerad med B på beslutskartan
  5. ankra på samma plats eller angöra vid brygga längre än två dygn
  6. elda på annat än anvisad plats
  7. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivetMOPEDSAFARI I FALUN/BORLÄNGES OMGIVNINGAR

Ett nytt koncept har startats, Nu erbjuds mopedsafari enligt ditt önskemål.
Runt sjön Runn, runt varpan till Sundborn m.m.Vi har en längre tid följt debatten om vattenskotrar vara eller inte vara i sjön Runn.
Eftersom det nu står klart att ingen kan eller kommer att kunna åtalas för brott mot vattenskoteråkning i Sverige lägger vi ner subjektet.RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699