Väder Kniva


Nycklar

Ordinarie Ledamot - Nyckelansvarig

Magnus Bond

070-533 47 31
magnus.bond@stabergsbatklubb.se

Klubbens nyckelsystem är datastyrt och nycklarna kan avaktiveras/aktiveras utan tillgång till den enskildes nyckel.

Detta innebär att nyckeln kan bli obrukbar om t.ex medlemsavgifter inte inbetalas inom rimlig tid.

Om medlem avser lämna klubben är vi tacksamma att detta meddelas till Kassören Mats Aspman och nyckeln återlämnas till Magnus Bond.

Batteribyte i nyckeln

(1) Håll nyckeln med kontaktskenan uppåt.


(2) Ta bort metalltäckskylten med CLIQ-logon på genom att sticka en mindre flat skruvmejsel under den. Det är mycket viktigt att komm under täckskylten ordentligt. Var försiktig med skruvmejseln så att inte täckskylten förstörs.


(3) Lossa på stjärnskruven.(4) Vänd på nyckeln.(5) Tryck bottengreppet mot nyckelspetsen och ta bort den.


(6)Ta ur det gamla batteriet och sätt i det nya med +(plus)sidan uppåt.


(7) Sätt tillbaka nyckelsidan och kontrollera att den är fastsatt korrekt.


(8) Vänd på nyckeln och skruva tillbaka skruven.


(9) Sätt tillbaka metalltäckskylten.RT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699