Väder Kniva


Miljö & Säkerhet

Miljö

Så här har vi tänkt att vi tillsammans i klubben ska ta hand om vårt avfall samt hur vårt miljöskåp ska fungera.

Hjälp klubben att ta sitt/ditt miljöansvar och samtidigt hålla nere genom att följa de regler vi har och samtidigt hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen in klubben.

I miljöskåpet så finns det

1 fat för lösningsmedel bensin/ diesel att hälla i

1 fat för glykol att hälla i

1 fat för spillolja att hälla i

1 fat för oljefilter att slänga i samt

1 fat för trasor att slänga i

utanför skåpet står det en grå batterilåda som är för båtbatterier att ställa i
allt annat tages med hem eller till en avfallsanläggning inget annat får förekomma i miljöstationen.


Hjälp till med att hålla vår båthamn snygg och trevlig.

Om du har frågor om något eller idéer om hur vi ska bli bättre på miljön i klubben är Du välkommen att ta kontakt med mig:


Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter i Hamnen

VID BRAND
Tillkalla brandförsvaret, Telefon nr 112.

Använd brandsläckare som finns vid macken och i klubbstugan (glöm ej vattenslangar som hänger på bryggor). Om båt brinner, minska risken för skador på andra båtar genom att lossa förtöjningarna på intilliggande båtar och skjut ut dessa.
Gå inte ombord på en båt som brinner.

VID DÅLIGT VÄDER, STORM, HÅRD VIND
Sätt på dig flytväst. Kontrollera och åtgärda förtöjningar. Om risk finns att båtar, bryggor mm. skadats kontakta hamnkapten eller vaktansvarig som kan kalla på ytterligare hjälp.

ATT TÄNKA PÅ VID TANKNING AV BÅTEN
Före tankning ska motorn stängas av. Släck ev. kylskåpslåga, fotogenkök eller annan låga, även i slutna förbränningssystem.

Under hela tankningen skall påfyllningspistolen hållas i kontakt mot påfyllningsbeslaget så att gnista inte kan uppstå genom elektrostatisk uppladdning.

VARNING!
Detta kan ske genom den spänning som uppstår när en bränslestråle faller fritt.


FALLHÖJD BRÄNSLESTRÅLE:
40 cm 2000 volt - 80 cm 3000 volt - 100 cm 7000 volt - 135 cm 10 000 volt

Lösa bränslekärl, t ex utbordartankar ska aldrig fyllas på inombords. De skall fyllas på brygga eller bensinponton, för att förhindra att bensingaser hamnar inuti båten.

Bränsle skall bara förvaras i för ändamålet godkända kärl. Tänk på att många kärl bara är godkända för bränsleförvaring under begränsad tid.

Tänk på att kallt bränsle från cistern vid en bensinstation expanderar kraftigt i värmen en varm sommardag.

Fyll därför inte tanken full.

Om tratt används skall den vara av plåt
---------------------------------------------------------------

.TÖMNINGSINSTRUKTION FÖR DEN NYA VACUMSUGEN VID MACKEN..

· TA BORT LOCKET PÅ BÅTENS DÄCKSANSLUTNING

· RULLA UT SLANGEN UTAN ATT SLÄPA MUNSTYCKET PÅ BACKEN OCH ANSLUT MUNSTYCKET TILL BÅTENS ANSLUTNING

· ÖPPNA MUNSTYCKETS KRAN (VENTIL)

· TRYCK PÅ PUMPSTATIONENS STARTKNAPP


PUMPEN GÅR NU AUTOMATISKT I 3 MINUTER ( SUGTID )

TÖMNINGSPROCESSEN KAN ÖVERVAKAS GENOM INSPEKTIONSGLASET I PUMPHANDTAGET

GENOM ATT TRYCKA PÅ PUMPSTATIONENS STOPPKNAPP ÄR DET MÖJLIGT ATT AVBRYTA PROCESSEN FÖRE TIDENS UTGÅNG

OBSERVERA DÅ ATT TIDEN NOLLSTÄLLS OCH TÖMNINGEN KAN ENDAST ÅTERSTARTAS GENOM ATT ÅTERIGEN TRYCKA PÅ STARTKNAPPEN FÖR EN NY 3 MINUTERSPERIOD

EFTER TÖMNINGSPROCEDUREN SKALL FÖLJANDE BEAKTAS:

· STÄNG MUNSTYCKETS KRAN (VENTIL)

· RULLA UPP SLANGEN PÅ PUMPSTATIONENS SLANGHÅLLARE UTAN ATT SLÄPA PUMPMUNSTYCKET PÅ BACKEN

· SÄTT TILLBACKA LOCKET PÅ BÅTENS DÄCKSANSLUTNING

· LYCKA TILLGENOM ATT UTNYTTJA DENNA MÖJLIGHET TILL TOATÖMNING HJÄLPER DU TILL I MILJÖARBETET FÖR ATT BEVARA RUNN SOM EN REN OCH FIN REKREATIONSKÄLLA FÖR ALLA ÄVEN I FRAMTIDEN

STABERGS BÅTKLUBBRT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699