Väder Kniva


Funktionärer

Arbetsutskott (AU):
Christina Schedwin
Lennart Nordström
Mats Aspman

Båtplatsansvarig:
Mats Tanse tel 072-252 80 33

Anläggningsansvarig:
Pär Petersson

Vaktansvarig:
Lennart Nordström Tel 070-349 00 81

Nyckelsystemansvarig:
Magnus Bond tel 070 533 47 31

Tvättansvarig:
Åke Strömhielm 070-345 47 05

Ansvariga toatömningsanläggning:
Bengt Arén
Göran Söderlund

Lastbilsansvarig:
Bengt Nygårds

Flotteansvarig:
Mats Aspman

Elansvarig:
Thomas Lindberg / Lasse Lindholm

Ansvarig för Klubbholmen:
Marcus Jonsson

Mackansvarig:
Mat Aspman

Fyr- och Prickningsansvarig:
Bosse Andersson & Ricky Turner

Husfruar:
Eva Hammar
Aurora Svensk

Uppställning av båtar och vagnar:
Bengt Nygårds

Repr. Vägföreningen:
Sven-Åke Björklund

Repr. Runns Båtförbund:
Christina Schedwin

Repr. Dalarnas Båtförbund:
Christina Schedwin

Webbansvarig:
Anders Aronsson

Värmeanläggning:
Bengt Nygårds

Septiktank:
Bengt Nygårds

Miljöansvarig:
Håkan ForsRT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699