Väder Kniva


Medlemskap och Ansökan

Hur blir Du medlem i Stabergs Båtklubb?
Du inleder med att kontakta Mats Tanse eller någon annan i vår styrelse.
När vi fått din ansökan om medlemskap undersöker vi om vi har någon båtplats över för Dig.
Som medlem har Du både rättigheter och skyldigheter.

Eftersom alla medlemmar ansvarar för- och "äger" Stabergs Båtklubb så måste alla också bidra med sin egen arbetsinsats för att utveckla och bibehålla vår båthamn i den standard vi vill ha den. Detta innebär att vi, under våren och eventuellt på hösten har en sk. städdag.

Då är tanken att vi, under trevliga former, träffas och utför de uppgifter som vår anläggningsansvarige väljer.
Allt från brygganläggning, markplanering och rustning av vår klubbstuga m.m.
Vi har, under säsongen, också ett vaktschema fördelat på samtliga båtplatser.
Detta då vi har ständig bevakning kvällar och nätter.

Ansökan
Här finns ett ansökningsformulär som du kan ladda ner och fylla.
Medlemsansökan (excel)
Medlemsansökan (pdf)

Skicka den sen till Bryggplatsansvarig Mats Tanse.
Även i klubbstugan hittar Du ansökningar. Lämna ansökan i klubbstugan, brevlådan vid entrén eller i brevlådan på kontoret.
När vi fått din ansökan beslutar vi om ditt medlemskap. Vi undersöker om det finns en båtplats som passar dina behov och återkommer till dig.
Det är viktigt att din ansökan är fullständigt ifylld så att vi kan behandla den.
Klubben har ett datoriserat nyckelsystem där varje medlemsnyckel ger tillträde till port, klubbstuga och bom vid ramp.
Nyckeln kan avaktiveras/aktiveras utan tillgång till den enskildes nyckel vilket innebär t.ex att uteblivna medlemsavgifter kan resultera i att nyckeln blir obrukbar.
För nytillkomna medlemmar erhålls nyckel efter kontakt av nyckelansvarig Magnus Bond.

Plusgiro till Klubben 640 15 78-7

Magnus Bond
magnus.bond@stabergsbatklubb.se

Mats Tanse
mats.tanse@stabergsbatklubb.se

Adressändring?
Har du bytt din adress, telefonnummer, e-post mm?
Vi vill hålla vårt medlemsregister aktuellt så meddela då din nya adress omgående till mig.

Tack på förhand
Mats Aspman
Adressändringsblankett (excel)
Adressändringsblankett (pdf)
mats.aspman@stabergsbatklubb.seRT90: X: 6716257, Y: 1498071, WGS84: Lat N 60° 33′ 49″ Lon E 15° 46′ 11″, Decimal: 60.5638, 15.7699